Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).  

Giới thiệu

Được thành lập vào năm 1967, Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội là đơn vị đào tạo uy tín và hàng đầu của cả nước trong lĩnh vực dệt, may mặc và các hoạt động sản xuất, cơ khí, khoa học kỹ thuật, nhuộm, quản lý điều hành, nhập khẩu, xuất khẩu, nghiên cứu thị trường phục vụ lĩnh vực may mặc, v.v

May mặc là một trong những ngành chủ lực chính trong hoạt động xuất nhập khẩu, đem lại nguồn ngoại tệ lớn cho đất nước, vì vậy nguồn lực được đào tạo tại trường được coi trọng và thu hút nhu cầu tuyển dụng của nhiều doanh nghiêp may mặc hiện nay.

Trụ sở của trường hiện đang ở tại Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội

Các chuyên ngành đào tạo hiện nay tại trường:

  • Công nghệ may (Đào tạo các chuyên ngành: Thiết kế mẫu công nghiệp; Thiết kế công nghệ; Quản lý chất lượng; Quản lý sản xuất)
  • Công nghệ sợi, dệt (Đào tạo các chuyên ngành: Công nghệ Sợi; Công nghệ Dệt thoi; Công nghệ dệt kim)
  • Quản lý công nghiệp (Đào tạo các chuyên ngành: Quản lý công nghiệp dệt may; Quản lý đơn hàng dệt may)
  • Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Đào tạo các chuyên ngành: Quản lý và bảo trì thiết bị may; Công nghệ kỹ thuật cơ khí)
  • Marketing (Đào tạo chuyên ngành Marketing thời trang)
  • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Đào tạo các chuyên ngành: Cơ điện tử trong thiết bị dệt, may; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử)
  • Thiết kế thời trang
  • (Đào tạo các chuyên ngành: Thiết kế hình ảnh;Thiết kế kỹ thuật)