Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 400 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).
 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 450 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp – ngành chất lượng cao)

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục đại học đào tạo đa lĩnh vực, đa ngành, đa trình độ, có thế mạnh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm, Trường có sứ mạng:
1. Đào tạo nhân lực có đạo đức, tri thức và kỹ năng đáp ứng yêu cầu của xã hội;
2. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển dịch vụ;
3. Thực hiện trách nhiệm xã hội, phục vụ cộng đồng và hội nhập quốc tế.

Đến năm 2035, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng hàng đầu của quốc gia, có vị thế trong khu vực và quốc tế, luôn tiên phong trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm. Sinh viên theo học các ngành trong trường được săn đón bởi các tập đoàn, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh liên quan đến FMCG (ngành tiêu dùng), bao bì, đóng gói sản phẩm, logictis, quản lý cung ứng, giám sát chất lượng sản phẩm.

Các ngành đào tạo của trường như sau:

 • Ngôn ngữ Anh
 • Quản trị kinh doanh
 • Kinh doanh quốc tế
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Kế toán
 • Luật kinh tế
 • Công nghệ sinh học
 • Công nghệ thông tin
 • An toàn thông tin
 • Công nghệ chế tạo máy
 • Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Công nghệ kỹ thuật hóa học
 • Công nghệ vật liệu
 • Công nghệ kỹ thuật môi trường
 • Công nghệ thực phẩm
 • Công nghệ chế biến thủy sản
 • Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
 • Công nghệ dệt, may
 • Khoa học thủy sản
 • Khoa học chế biến món ăn
 • Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
 • Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Quản trị khách sạn
 • Ngôn ngữ Trung Quốc