Giới thiệu

Trải qua 43 năm hình thành và phát triển, đại học công nghiệp Việt Hung là sợi dây kết nối tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt -Hung trong mối quan hệ hợp tác hữu hảo và có nhiều tiến bộ về phát triển công nghiệp.

Với đa dạng ngành nghề được đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và cơ sở vật chất hiện đại, có tính thực tiễn cao nên gần như sẽ tạo động lực học tập và cơ hội phát triển cho các bạn sinh viên đam mê khối ngành cơ khí, kỹ thuật ô tô, xây dựng và khoa học kỹ thuật.

Trường hiện có 3 cơ sở tại Hà Nội phục vụ cho các yêu cầu khác nhau về hoạt động ngành đào tạo.

Các ngành đang được đào tạo tại trường như sau:

  • Tài chính – Ngân hàng
  • Quản trị kinh doanh
  • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
  • Công nghệ thông tin
  • Công nghệ kỹ thuật cơ khí
  • Công nghệ kỹ thuật ô tô
  • Công nghệ kỹ thuật xây dựng
  • Kinh tế