Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Ngành Sư phạm tiếng Anh và các ngành ngôn ngữ

 • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 5/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ C1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).
 • Chứng chỉ IELTS 6.5 điểm trở lên.
 • Chứng chỉ TOEFL (85 iBT).

Các ngành hệ cử nhân

 • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).
 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 450 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.
 • Chứng chỉ IELTS 4.5 điểm trở lên.
 • Chứng chỉ TOEFL (45 iBT).

Các ngành hệ kỹ sư

 • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 4/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B2 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).
 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 600 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.
 • Chứng chỉ IELTS 5.5 điểm trở lên.
 • Chứng chỉ TOEFL (60 iBT).

Chuẩn đầu ra Tin học

 • Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).
 • Chứng chỉ Tin học quốc tế: IC3, MOS, ICDL.

Giới thiệu

Đại học Đà Lạt có từ năm 1957 với nhiều ngành học đa dạng nhằm hướng đến trở thành cơ sở trọng điểm về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về ngành sư phạm, luật, ngoại ngữ và nhiều chuyên ngành khác cho khu vực và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của vùng Lâm Đồng, Tây Nguyên.

Với hơn 60 năm hình thành và phát triển, đội ngũ giảng viên tận tâm, nhiệt tình Đại học Đà học Đà Lạt là điểm đến của nhiều bạn sinh viên với môi trường học thân thiện và không gian học tập trong lành, khí hậu ôn hòa.

Trường đại học Đà Lạt đang có địa chỉ tại 1 Đường P. Đ Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Các chuyên ngành được trường đào tạo bao gồm:

 • Toán học
 • Sư phạm Toán học
 • Công nghệ thông tin
 • Sư phạm Tin học
 • Vật lý học
 • Sư phạm Vật lý
 • Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông
 • Kỹ thuật hạt nhân
 • Hóa học
 • Sư phạm Hóa học
 • Sinh học 
 • Sư phạm Sinh học
 • Khoa học môi trường
 • Nông học
 • Công nghệ Sinh học
 • Công nghệ sau thu hoạch
 • Quản trị kinh doanh
 • Kế toán
 • Luật
 • Xã hội học
 • Văn hóa học
 • Văn học
 • Sư phạm Ngữ văn
 • Lịch sử
 • Sư phạm Lịch sử
 • Việt Nam học
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Công tác xã hội
 • Đông phương học (Hàn Quốc, Nhật Bản)
 • Quốc tế học
 • Ngôn ngữ Anh
 • Sư phạm Tiếng Anh
 • Giáo dục Tiểu học