Giới thiệu

Là cơ sở của Học viện Ngân hàng tại khu vực miền Bắc sau Hà Nội, Trường Học viện Ngân hàng (Phân viện Bắc Ninh) là một trong những cơ sở uy tín, có chất lượng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hỗ trợ cho ngành tài chính, dịch vụ đang phát triển tại các tỉnh phía Bắc, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế và đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.

Hiện tại trường đang có địa chỉ tại Số 331, Đường Ngô Gia Tự, Phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh.

Trường hiện tập trung vào hai chuyên ngành chính là: