Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Chứng chỉ IELTS tối thiểu 5.5 điểm.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới Thiệu

Năm 2010 trường Đại học Dầu khí Việt Nam được thành lập với toàn bộ nguồn vốn đầu tư từ tập đoàn dầu khí Việt Nam. Là một trường đại học chuyên đào tạo nhóm ngành dầu khí, trường Đại học Dầu khí Việt Nam là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao kết hợp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dầu khí góp phần đảm bảo cho sự phát triển của ngành dầu khí quốc gia. Địa chỉ của trường tại số 762 Cách Mạng Tháng 8, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa – Vũng Tàu, Tỉnh Vũng Tàu.

Trường đang đào tạo các ngành, chuyên ngành như sau:

  • Kỹ thuật địa chất
  • Kỹ thuật dầu khí
  • Kỹ thuật hóa học
  • Khoa học trái đất/địa chất dầu khí (liên kết)
  • Kỹ thuật dầu khí (liên kết)
  • Kỹ thuật hóa học (liên kết)