Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Thành lập năm 1976 trường Đại học Đồng Nai tiền thân là cơ sở 4 của trường Cao đẳng Sư phạm Hồ Chí Minh. Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển trường Đại học Đồng Nai trở thành trường đại học đa ngành, đa hệ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thuộc các ngành kinh tế, giáo dục, kỹ thuật,… cung cấp nguồn lao động với tay nghề và trình độ cao cho tỉnh Đồng Nai và khu vực góp phần đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Hiện tại trường đang đào tạo các ngành sau đây:

 • Giáo dục Mầm non
 • Giáo dục Tiểu học
 • Sư phạm Toán học
 • Sư phạm Vật lý
 • Sư phạm Hoá học
 • Sư phạm Sinh học
 • Sư phạm Ngữ văn
 • Sư phạm Lịch sử
 • Sư phạm Tiếng Anh
 • Ngôn ngữ Anh
 • Quản trị kinh doanh
 • Kế toán
 • Khoa học môi trường
 • Quản lý đất đai