Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Các ngành chuyên ngữ

Ngoại ngữ 2 đạt chứng chỉ trình độ B tiếng Pháp hoặc tiếng Trung – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu.

Các ngành không chuyên ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Đại học Đồng Tháp có tiền thân là trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp được thành lập năm 2003. Tọa lạc tại phường 6, thành phố Cao Lãnh, trường Đại học Đồng Tháp hiện đang được tập trung đầu tư mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục để đảm bảo nguồn nhân lực đầu ra vững vàng về chuyên môn, đạo đức.

Trường hiện đang đào tạo các ngành sau đây:

 • Sư phạm: Toán; Vật lý; Sinh học; Hóa học; Tiếng anh; Tin học; Mỹ thuật; Ngữ văn; Lịch sử; Địa lý; Kỹ thuật công nghiệp; Kỹ thuật nông nghiệp; Âm nhạc
 • Việt Nam học
 • Tiếng Anh kinh doanh
 • Thiết kế đồ họa
 • Tài chính ngân hàng
 • Quản trị kinh doanh
 • Quản lý văn hóa
 • Quản lý giáo dục
 • Quản lý đất đai
 • Nuôi trồng thủy sản
 • Nông học
 • Ngôn ngữ Trung Quốc
 • Khoa học thư viện
 • Khoa học môi trường
 • Khoa học máy tính
 • Kế toán
 • Giáo dục tiểu học
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục mầm non
 • Giáo dục chính trị
 • Công tác xã hội
 • Biên dịch tiếng Anh