Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).   

Giới thiệu

Năm 2009 là dấu mốc thành lập Trường Đại học Giáo dục trên cơ sở Khoa Sư phạm. Trường Đại học Giáo dục đã trở thành đại học thành viên thứ sáu trong ngôi nhà chung Đại học quốc gia Hà Nội. 

Từ đó đến nay, hàng nghìn sinh viên được đào tạo từ ngôi trường sư phạm này và đóng góp lớn sự phát triển của giáo dục nước nhà, với cơ sở vật chất và trang bị hiện đại cùng giáo trình đúng chuẩn sư phạm tiên tiến hiện nay.

Trường hiện có cơ sở chính tại Nhà G7, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Các chuyên ngành được đào tạo tại đây:

 • Sư phạm Toán                 
 • Sư phạm Vật lý                
 • Sư phạm Hóa học            
 • Sư phạm Sinh học            
 • Sư phạm Ngữ văn            
 • Sư phạm Lịch sử              
 • Sư phạm Khoa học Tự nhiên   
 • Quản trị trường học
 • Quản trị Công nghệ giáo dục   
 • Quản trị chất lượng giáo dục
 • Tham vấn học đường       
 • Khoa học giáo dục            
 • Sư phạm Lịch sử và Địa lý
 • Giáo dục Tiểu học            
 • Giáo dục Mầm non