Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Đại học Hà Tĩnh là trường Đại học được thành lập năm 2007 trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tĩnh. Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và hỗ trợ sinh viên học tập tại chỗ, Trường Đại học Hà Tĩnh đã và đang là trung tâm giáo dục hàng đầu của tỉnh nhà

Trường hiện đang có địa chỉ tại Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Các chuyên ngành được đào tạo tại trường:

 • Sư phạm Toán học
 • Sư phạm Tiếng Anh
 • Giáo dục Mầm non
 • Giáo dục Tiểu học
 • Giáo dục chính trị
 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Kế toán
 • Luật
 • Khoa học môi trường
 • Công nghệ thông tin
 • Kỹ thuật xây dựng
 • Khoa học cây trồng
 • Thú y
 • Ngôn ngữ Anh
 • Ngôn ngữ Trung Quốc
 • Chính trị học
 • Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành