Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Ngành Chuyên ngữ

 • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 4/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B2 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).
 • Ngoại ngữ 2: Tiếng Pháp đạt trình độ 4/10 điểm theo quy định dạng đề thi của Bộ GD&ĐT hoặc tương đương 300 điểm theo TCF.

Ngành không chuyên ngữ

 • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Được thành lập từ năm 1997, Đại học Hồng Đức là một trong những trường Đại học lớn của tỉnh Thanh Hóa, góp phần đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao về ngành sư phạm và các khối ngành kinh tế, công nghệ, luật cho tỉnh nhà và các doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu trong xã hội.

Trường có trụ sở đặt tại Số 565 Quang Trung – Phường Đông Vệ – Tp.Thanh Hóa

Các chuyên ngành hiện nay của trường bao gồm:

 • Sư phạm Toán học
 • Sư phạm Vật lý
 • Sư phạm Hóa học
 • Sư phạm Sinh học
 • Sư phạm Ngữ văn
 • Sư phạm Lịch sử
 • Sư phạm Địa lý
 • Sư phạm Tiếng Anh
 • Giáo dục Tiểu học
 • Giáo dục Mầm non
 • Giáo dục Thể chất
 • Kế toán
 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Kiểm toán
 • Luật
 • Kỹ thuật xây dựng
 • Kỹ thuật điện
 • (định hướng Tự động hóa)
 • Công nghệ thông tin
 • Nông học
 • (định hướng công nghệ cao)
 • Bảo vệ thực vật
 • Lâm học
 • Chăn nuôi
 • (Chăn nuôi – Thú y)
 • Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Quản lý đất đai
 • Kinh tế
 • Xã hội học
 • (định hướng Công tác xã hội)
 • Việt Nam học
 • Du lịch
 • Ngôn ngữ Anh