Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Chứng chỉ xác nhận trình độ B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao, trình độ B (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Ngày 19/5/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 703/QĐ – TTg chuyển Trường  từ loại hình dân lập sang loại hình trường đại học tư thục và tên gọi thay đổi từ Trường Đại học Dân lập Hùng Vương thành Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM.

Với hơn 20 năm hình thành và phát triển, Đại học Hùng Vương đã luôn cố gắng phấn đấu để xây dựng từ cơ sở hạ tầng và đội ngũ giảng viên chất lượng nhằm đem đến cho học viên và sinh viên theo học được tiếp thu bài bản cũng như nâng cao chất lượng đầu ra.

Tầm nhìn của phía Đại học Hùng Vương được thể hiện như sau:

 • Lấy chất lượng đào tạo làm mục tiêu hàng đầu, không chạy theo số lượng.
 • Bất vụ lợi cá nhân.
 • Phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo của sinh viên.
 • Kết hợp lý thuyết với thực hành, đáp ứng nhu cầu của đất nước, cộng đồng xã hội và sự tiến bộ của thế giới.
 • Chương trình đào tạo chú trọng “CƠ BẢN, HIỆN ĐẠI, VIỆT NAM

Các chuyên ngành hiện nay được đào tạo ở Đại học Hùng Vương:

 • Công nghệ thông tin (Gồm các chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, Truyền thông và Mạng máy tính, Kỹ thuật máy tính, Truyền thông đa phương tiện)
 •  Kế toán (Gồm các chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công, Kiểm toán)
 • Quản trị kinh doanh (Gồm các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Quốc tế, Quản trị, Marketing)
 • Tài chính ngân hàng (Gồm các chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Tài chính công)
 • Tài chính-marketing (Gồm các chuyên ngành: Marketing doanh nghiệp, Marketing thương mại – dịch vụ)
 • Luật
 • Quản lý bệnh viện
 • Quản tị dịch vụ lữ hành-du lịch
 • Ngôn ngữ Nhật