Giới thiệu

Trường Đại học Khánh Hòa hình thành năm 2015 trên cơ sở hợp nhất các trường Cao đẳng, Sư phạm trên địa bàn tỉnh nhà, trở thành trung tâm giảng dạy và giáo dục hàng đầu cho tỉnh Khánh Hòa và các tỉnh lân cận thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.

Trường đang có trụ sở tại 1 Nguyễn Chánh, Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 

Các chuyên ngành được giảng dạy bao gồm:

 • Sư phạm Toán học
 • Sư phạm Vật lý
 • Hóa học 
 • (Hóa dược – Sản phẩm thiên nhiên)
 • Hoác học (Hóa phân tích môi trường)
 • Sinh học ứng dụng
 • (Nông nghiệp công nghệ cao)
 • Sinh học ứng dụng 
 • (Dược liệu)
 • Sư phạm Ngữ văn
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Quản trị kinh doanh
 • (Khách sạn – Nhà hàng)
 • Quản trị kinh doanh 
 • (Quản lý bán lẻ)
 • Việt Nam học
 • (Hướng dẫn du lịch)
 • Việt Nam học
 • (Văn hóa du lịch)
 • Văn học
 • (Văn học – Báo chí, truyền thông)
 • Văn hóa học
 • (Văn hóa – Truyền thông)
 • Ngôn ngữ Anh
 • Ngôn ngữ Anh 
 • (Tiếng Anh du lịch)