Giới thiệu

Được hình thành từ năm 1957, Đại học Khoa học – Đại học Huế là tiền thân của trường Tổng hợp Huế và là cơ sở đào tạo nhân lực về khối ngành khoa học xã hội và khoa học kỹ thuật cho sinh viên thuộc khu vực miền Trung.

Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế có địa chỉ tại  77 Nguyễn Huệ, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

với nhiều chuyên ngành như:

 • Báo chí
 • Kỹ thuật phần mềm 
 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông
 • Công nghệ kỹ thuật hóa học
 • Kỹ thuật môi trường
 • Kỹ thuật sinh học
 • Toán kinh tế
 • Quản lý nhà nước
 • Quy hoạch vùng và đô thị
 • Kiến trúc
 • Địa kỹ thuật xây dựng
 • Đông phương học
 • Công nghệ sinh học
 • Công tác xã hội
 • Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Hán Nôm
 • Triết học
 • Lịch sử
 • Ngôn ngữ học
 • Văn học
 • Xã hội học
 • Hóa học
 • Khoa học môi trường
 • Kỹ thuật địa chất
 • Toán ứng dụng
 • Quản trị và phân tích dữ liệu