Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

 • Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tối thiểu đạt 4.0 IELTS hoặc tương đương (Hệ chính quy).
 • Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tối thiểu đạt 5.5 IELTS hoặc tương đương (Hệ chất lượng cao).
 • Trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tối thiểu đạt 6.0 IELTS hoặc tương đương (Hệ tài năng).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường đại học Khoa học Tự nhiên được thành lập trên cơ sở tách ra từ trường Đại học Tổng hợp năm 1993, địa chỉ tại 334 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Nằm trong số các trường đào tạo tốt nhất Việt Nam về khoa học công nghệ, nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao và trực thuộc Đại học Quốc gia. Trường đại học Khoa học Tự nhiên đang ngày càng phát huy thế mạnh trong việc đào tạo và bồi dưỡng những nhân tài đất nước trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.

Hiện nay trường đang đào tạo các ngành như:

 • Toán học
 • Tin học
 • Máy tính và khoa học thông tin
 • Khoa học dữ liệu
 • Vật lý học
 • Khoa học vật liệu
 • Công nghệ kỹ thuật hạt nhân
 • Kỹ thuật điện tử và tin học
 • Hóa học
 • Hóa học (CTĐT tiên tiến)
 • Công nghệ kỹ thuật hóa học
 • Sinh học
 • Hóa dược
 • Công nghệ sinh học
 • Địa lý tự nhiên
 • Khoa học thông tin địa không gian
 • Quản lý đất đai
 • Quản lý và phát triển đô thị và bất động sản
 • Khoa học môi trường
 • Khoa học môi trường (CTĐT tiên tiến)
 • Công nghệ kỹ thuật môi trường
 • Khoa học và công nghệ thực phẩm
 • Khí tượng và khí hậu học
 • Hải dương học
 • Tài nguyên và môi trường nước
 • Địa chất học
 • Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Công nghệ quan trắc và giám sát tài