Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

 • Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).  
 • Có thể nắm được về các phần mềm chuyên dụng như Photoshop để vận dụng hiệu quả trong công việc.

Giới thiệu

Tiền thân của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là Ban đại học Văn Khoa được thành lập năm 1945, sau nhiều năm đổi mới và phát triển đến năm 1995 trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chính thức được tách ra và hoạt động độc lập trong hệ thống Đại học Quốc gia Hà Nội, trường có địa chỉ tại số 336 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Là một trong những trường đi đầu trong việc đào tạo, bồi dưỡng và phát triền nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học xã hội, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đang ngày càng phấn đấu, giữ vững vị thế của mình trong nền giáo dục của Việt Nam.

Hiện nay trường đang đào tạo các ngành sau:

 • Báo chí
 • Báo chí (CCĐT CLC)
 • Chính trị học
 • Công tác xã hội
 • Đông Nam Á học
 • Đông Phương học
 • Hán nôm
 • Hàn quốc học
 • Khoa học quản lý
 • Khoa học quản lý (CCĐT CLC)
 • Lịch sử
 • Lưu trữ học
 • Ngôn ngữ học
 • Nhân học
 • Nhật bản học
 • Quan hệ công chúng
 • Quản lý thông tin
 • Quản lý thông tin (CCĐT CLC)
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Quản trị khách sạn
 • Quản trị văn phòng
 • Quốc tế học
 • Quốc tết học (CCĐT CLC)
 • Tâm lý học
 • Thông tin – thư viện
 • Tôn giáo học
 • Triết học
 • Văn hóa học
 • Văn học
 • Việt Nam học
 • Xã hội học