Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được thành lập năm 1970 với tên gọi đầu tiên là trường Bổ túc và Đào tạo cán bộ kiểm sát. Với nhiệm vụ vạch ra ban đầu là đào tạo và bồi dưỡng các cán bộ chuyên nghiệp phục vụ trong lĩnh vực kiểm sát, tòa án, luật thì đến năm 2013 trường chính thức mang tên Đại học Kiểm sát Hà Nội và sử dụng cho đến hiện tại. Trường hiện nằm tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Đại học Kiểm sát Hà Nội hiện đang đào tạo ngành Luật với nhiều chỉ tiêu xét tuyển nhất định.