Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Các ngành chuyên ngữ

Ngoại ngữ 2: đạt chứng chỉ DELF A2 tiếng Pháp – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu.

Cách ngành không chuyên ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 2/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ A2 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Đại học Kiên Giang thành lập năm 2014 có địa chỉ tại thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Đây là một trong ba ngôi trường đại học thuộc hệ thống công lập ở Đồng bằng Sông Cửu Long. Đại học Kiên Giang là ngôi trường có chức năng đào tạo các bậc từ liên thông, đại học và sau đại học với chương trình đào tạo hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng được nguồn nhân lực chất lượng trong tỉnh và cả nước.

Trường hiện đào tạo các ngành sau đây:

 • Sư phạm toán
 • Quản trị kinh doanh
 • Kế toán
 • Luật
 • Tài chính ngân hàng
 • Ngôn ngữ Anh
 • Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam
 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ kỹ thuật xây dựng
 • Công nghệ thực phẩm 
 • Nuôi trồng thủy sản
 • Khoa học cây trồng
 • Công nghệ sinh học
 • Chăn nuôi
 • Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Công nghệ kỹ thuật môi trường