Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Sử dụng được tiếng Anh hoặc tiếng Pháp trong giao tiếp, có thể đọc, tham khảo tài liệu và cập nhật kiến thức mới để phát triển chuyên môn trong quá trình làm việc.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin). 

Giới thiệu

Năm 1969 trường Đại học Kiến trúc Hà Nội được thành lập trên cơ sở khoa Kiến trúc đô thị tách ra từ trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Địa chỉ của trường được đặt tại Km 10 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Trãi qua 52 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Kiến trúc Hà Nội là một trong những trường đào tạo đội ngũ cán bộ, kỹ sư, kiến trúc chất lượng cao trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng, ngày càng khẳng định vị thế của mình trên nền giáo dục của nước Nhà.

Hiện nay trường đang đào tạo các ngành, chuyên ngành như:

 • Kiến trúc
 • Quy hoạch vùng đô thị
 • Kiến trúc cảnh quan
 • Chương trình tiên tiến ngành kiến trúc
 • Thiết kế đồ họa
 • Thiết kế thời trang
 • Thiết kế nội thất
 • Điêu khắc
 • Xây dựng dân dụng công nghiệp
 • Xây dựng công trình ngầm đô thị
 • Kinh tế xây dựng
 • Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
 • Quản lý xây dựng
 • Kỹ thuật cấp thoát nước
 • Kỹ thuật hạ tầng đô thị
 • Kỹ thuật môi trường đô thị
 • Công nghệ cơ điện công trình
 • Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
 • Công nghệ thông tin