Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

  • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).
  • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 450 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Được hình thành trên cơ sở trường Đại học Kiến Trúc Tp.HCM, Đại học Kiến trúc TP. HCM cơ sở Đà Lạt là chi nhánh mở rộng thuộc khu vực Tây Nguyên, hướng đến mục tiêu đào tạo đội ngũ thiết kế, đồ họa và thu hút các bạn sinh viên có đam mê với ngành nghề kiến trúc.

Trường đang có địa chỉ tại 20 Đ. Hùng Vương, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng

Các chuyên ngành được đào tạo tại trường:

  • Kỹ thuật xây dựng
  • Kiến trúc