Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 450 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).

Chuẩn đầu ra Tin học

 • Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).
 • Chứng chỉ tin học văn phòng quốc tế MOS cấp độ Specialist (MS. Word, MS. Excel) do Microsoft cấp.

Giới thiệu

Trường Đại học kiến trúc Tp. HCM chính thức được thành lập và được giữ nguyên hiện trạng đến bây giờ với thiết kế ban đầu năm 1972. Ngoài cơ sở chính tại 196 Pasteur – TP.HCM, Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh hiện nay, trường Đại học Kiến trúc đã có 05 cơ sở đào tạo chuẩn hóa, hiện đại, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ tốt công tác dạy và học (03 cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, 01 cơ sở tại thành phố Cần Thơ; 01 cơ sở tại thành phố Đà Lạt).

Hiện nay, đội ngũ giảng dạy ủa trường rất lớn và đa dạng.Trường hiện có 09 Khoa, 09 phòng chức năng và 07 trung tâm trực thuộc. Tổng số công chức, viên chức Nhà trường hiện tại gồm 415 người, trong đó có 307 giảng viên (05 Phó giáo sư, 43 Tiến sĩ, 236 Thạc sĩ); đội ngũ viên chức các phòng ban, Trung tâm, Thư viện có 108 người (13 Thạc sĩ); toàn Trường có 08 Nhà giáo ưu tú. 

Các chuyên ngành mà trường đào tạo hiện nay bao gồm:

 • Kỹ thuật xây dựng
 • Kỹ thuật xây dựng (Chất lượng cao)
 • Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
 • Quản lý xây dựng
 • Kiến trúc
 • Kiến trúc (Chất lượng cao)
 • Quy hoạch vùng và đô thị
 • Quy hoạch vùng và đô thị (Chất lượng cao)
 • Kiến trúc cảnh quan
 • Thiết kế nội thất
 • Mỹ thuật đô thị
 • Thiết kế công nghiệp
 • Thiết kế đồ họa
 • Thiết kế thời trang
 • Thiết kế đô thị (Chương trình tiên tiến)