Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu.

Chuẩn đầu ra Tin học

 • Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).
 • Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin) (Các ngành thuộc khối ngành công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An được thành lập năm 2007, có địa chỉ tại phường Khánh Hậu, thành phố Tân An, Long An. Đây là ngôi trường đại học đầu tiên tại tỉnh Long An, có sứ mệnh đào nguồn nhân lực chuyên môn trong công nghệ, kỹ thuật, kinh tế nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển của tỉnh nhà và các tỉnh trong khu vực ở thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trường hiện đang đào tạo các ngành sau đây:

 • Kế toán
 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính ngân hàng
 • Luật kinh tế
 • Khoa học máy tính
 • Công nghệ kỹ thuật xây dựng
 • Kiến trúc
 • Ngôn ngữ Anh
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Quản trị công nghệ truyền thông
 • Marketing