Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

 • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).
 • Chứng chỉ IELTS 4.5 điểm.

Chuẩn đầu ra Tin học

Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin nâng cao (Theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

Giới thiệu

Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng là trường giảng dạy, đào tạo về khối kinh tế hàng đầu của khu vực miền Trung, hàng năm đào tạo hàng trăm cử nhân chuyên ngành có đủ kiến thức, nghiệp vụ về khối kinh tế, tài chính, thương mại và các lĩnh vực liên quan.

Trường được tọa lạc tại địa chỉ 71 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Các chuyên ngành mà trường đào tạo bao gồm:

 • Kinh tế
 • Kinh tế nông nghiệp
 • Kinh doanh nông nghiệp
 • Kế toán
 • Kiểm toán
 • Hệ thống quản lý thông tin
 • Thống kê kinh tế
 • Kinh doanh thương mại
 • Thương mại điện tử
 • Quản trị kinh doanh
 • Marketing
 • Quản trị nhân lực
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Kinh tế chính trị
 • Tài chính – ngân hàng (chương trình liên kết)
 • Song ngành Kinh tế – Tài chính (chương trình liên kết)
 • Quản trị kinh doanh (chương trình liên kết)
 • Kinh tế CLC
 • Kiểm toán CLC
 • Hệ thống thông tin quản lý CLC
 • Quản trị kinh doanh CLC
 • Tài chính – ngân hàng CLC
 • Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 • Kinh tế quốc tế