Giới thiệu

Đại học Kinh tế – Đại học Huế được thành lập năm 2002, thuộc hệ thống Đại học Huế với chức năng, nhiệm vụ là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

Trường hiện có 2 cơ sở đều ở Thừa Thiên Huế:

Cơ sở 1: 100 Phùng Hưng, TP Huế

Cơ sở 2: 99 Hồ Đắc Di, TP Huế

Các chuyên ngành của trường sẽ bao gồm:

 • Kinh tế
 • Kinh tế nông nghiệp
 • Kinh doanh nông nghiệp
 • Kế toán
 • Kiểm toán
 • Hệ thống quản lý thông tin
 • Thống kê kinh tế
 • Kinh doanh thương mại
 • Thương mại điện tử
 • Quản trị kinh doanh
 • Marketing
 • Quản trị nhân lực
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Kinh tế chính trị
 • Tài chính – ngân hàng (chương trình liên kết)
 • Song ngành Kinh tế – Tài chính (chương trình liên kết)
 • Quản trị kinh doanh (chương trình liên kết)
 • Kinh tế CLC
 • Kiểm toán CLC
 • Hệ thống thông tin quản lý CLC
 • Quản trị kinh doanh CLC
 • Tài chính – ngân hàng CLC
 • Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 • Kinh tế quốc tế