Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 500 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Đại học Kinh tế – Luật được thành lập vào năm 2010, dựa trên tiền thân là khoa Kinh tế trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), được ngày 06/11/2000.

Sau gần 20 hình thành và phát triển, Trường đã tích cực triển khai, tổ chức các hoạt động đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên theo từng học kỳ, công tác đánh giá chất lượng giáo dục đại học theo những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung của khu vực ASEAN (ASEAN University Network – Quality Assurance, viết tắt là AUN-QA) và cơ sở đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với trụ sở tọa lại tại vị trí trung tâm quận 1, Tp. HCM (gần hồ con Rùa) Trường Đại học Kinh tế TP.HCM luôn là nơi thu hút và sinh hoạt của nhiều bạn sinh viên đến tham gia các hoạt động chương trình giảng dạy và kết nối việc làm, giao lưu học thuật khá sôi động.

Với mục tiêu đưa Trường trở thành một trong những địa chỉ đào tạo về khối ngành Kinh tế, Luật, quản trị kinh doanh, nghiệp vụ kinh doanh hàng đầu cả nước và trong khu vực, các yêu cầu chuẩn đầu ra dựa trên IELTS và các trình độ tin học ở mức chuẩn quốc tế (bằng Microsoft) là bắt buộc với sinh viên.

Các ngành đào tạo mà Trường Kinh tế -Luật đang tổ chức giảng dạy hiện nay gồm có:

 • Kinh tế (Kinh tế học)
 • Kinh tế (Kinh tế học) – Chất lượng cao
 • Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại)
 • Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) – Chất lượng cao
 • Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công)
 • Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công) – Chất lượng cao
 • Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính)
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Tài chính – Ngân hàng – Chất lượng cao
 • Tài chính – Ngân hàng – Chất lượng cao bằng tiếng Anh
 • Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ tài chính) – Chất lượng cao
 • Kế toán
 • Kế toán – Chất lượng cao
 • Kế toán – Chất lượng cao bằng tiếng Anh
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Hệ thống thông tin quản lý – Chất lượng cao
 • Quản trị kinh doanh
 • Quản trị kinh doanh – Chất lượng cao
 • Quản trị kinh doanh – Chất lượng cao bằng tiếng Anh
 • Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành)
 • Kinh doanh quốc tế
 • Kinh doanh quốc tế – Chất lượng cao
 • Kinh doanh quốc tế – Chất lượng cao bằng tiếng Anh
 • Kiểm toán
 • Kiểm toán – Chất lượng cao
 • Marketing
 • Marketing – Chất lượng cao
 • Thương mại điện tử
 • Thương mại điện tử – Chất lượng cao
 • Luật kinh tế (Luật kinh doanh)
 • Luật kinh tế (Luật kinh doanh) – Chất lượng cao
 • Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế)
 • Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) – Chất lượng cao
 • Luật (Luật dân sự)
 • Luật (Luật dân sự) – Chất lượng cao
 • Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng)
 • Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) – Chất lượng cao
 • Luật (Luật tài chính – ngân hàng) – Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp