Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

  • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).
  • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 400 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp) hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Đại học Kinh tế Nghệ An là một trong những cơ sở đào tạo về lĩnh vực kinh tế hàng đầu của tỉnh và đáp ứng cho hoạt động giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho khối ngành kinh tế thương mại, phát triển lâm nghiệp, chăm sóc thú y, cây trồng và hỗ trợ sinh viên tại tỉnh nhà và các tỉnh thành la6nc ận trong điều kiện học tập.

  • Quản trị kinh doanh
  • Kế toán
  • Kinh tế
  • Tài chính – ngân hàng
  • Quản lý đất đai
  • Khoa học cây trồng
  • Lâm nghiệp
  • Thú y