Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ IC3 về mức độ sử dụng thành thạo máy tính (mức GS3).

Giới thiệu

Năm 1956 trường Đại học Kinh tế quốc dân được thành lập. Trong suốt 65 năm hình thành và phát triển trường Đại học Kinh tế quốc dân luôn giữ vững vị trí là một trung tâm nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng trong lĩnh vực kinh tế, quản trị kinh doanh lớn nhất Việt Nam. Trường Đại học Kinh tế quốc dân có địa chỉ tại 207 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Hiện tại trường đang đào tạo các ngành sau:

 • Kinh tế quốc tế
 • Kinh doanh quốc tế
 • Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
 • Kế toán
 • Kiểm toán 
 • Ngân hàng
 • Tài chính công
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Bảo hiểm
 • Marketing
 • Thương mại điện tử
 • Kinh doanh thương mại
 • Bất động sản
 • Quản trị khách sạn
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Quản trị kinh doanh
 • Quản trị nhân lực
 • Luật
 • Luật kinh tế
 • Kinh tế
 • Kinh tế phát triển
 • Thống kê kinh tế
 • Toán kinh tế
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Công nghệ thông tin
 • Khoa học máy tính
 • Khoa học quản lý
 • Quản lý công
 • Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Quản lý đất đai
 • Quản lý dự án
 • Kinh tế đầu tư
 • Kinh tế nông nghiệp
 • Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
 • Quan hệ công chúng
 • Ngôn ngữ Anh
 • Quản trị kinh doanh (CTĐT bằng tiếng Anh)
 • Quản lý công và Chính sách (CTĐT bằng tiếng Anh)
 • Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (CTĐT bằng tiếng Anh)
 • Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (CTĐT bằng tiếng Anh)
 • Kinh doanh số (CTĐT bằng tiếng Anh)
 • Phân tích kinh doanh (CTĐT bằng tiếng Anh)
 • Quản trị điều hành thông minh (CTĐT bằng tiếng Anh)
 • Quản trị chất lượng và Đổi mới (CTĐT bằng tiếng Anh)
 • Công nghệ tài chính (CTĐT bằng tiếng Anh)
 • Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (CTĐT bằng tiếng Anh)
 • Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (CTĐT bằng tiếng Anh)
 • Kinh tế học tài chính (CTĐT bằng tiếng Anh)
 • Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (CTĐT bằng tiếng Anh)
 • Quản trị khách sạn quốc tế (CTĐT bằng tiếng Anh)
 • Đầu tư tài chính (CTĐT bằng tiếng Anh)
 • Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (CTĐT bằng tiếng Anh)