Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 500 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).

Chuẩn đầu ra Tin học

 • Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).
 • Chứng chỉ IC3  về mức độ sử dụng thành thạo máy tính (mức GS3)

Giới thiệu

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) là một trường đại học đa ngành, với nhiều bậc, hệ đào tạo đa dạng chủ yếu thiên về nhóm ngành kinh tế, quản trị kinh doanh và các nghiệp vụ liên quan đến quản trị, đấu giá, tài sản, logistic, quản lý chuỗi cung ứng, ngôn ngữ, Thống kê, nghiệp vụ đào tạo hoặc học lên cao hơn phục vụ nghiên cứu học thuật .

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là trường có số lượng người học rất lớn và đến từ nhiều nơi, chọn chương trình học thuộc các bậc, hệ đào tạo, từ Cử nhân đến Thạc sĩ, Tiến sĩ được coi là lớn nhất nước. Lượng sinh viên và học viên của Trường dao động quanh mức 35,000 người/năm. Bên cạnh đó, việc liên kết với chương trình đào tạo đại học quốc tế với nhiều trường (trong đó có Havard (Mỹ), Leeds(Anh) và nhiều trường khác giúp cho Đại học Kinh tế có chuẩn đầu ra sinh viên có trình độ ngoại ngữ khá tốt.

Các chuyên ngành thuộc về lĩnh vực kinh tế, tài chính, marketing, kinh doanh, quản trị được giảng dạy tại Trường gồm có:

 • Kinh tế
 • Quản trị kinh doanh
 • Kinh doanh quốc tế
 • Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
 • Kinh doanh thương mại
 • Marketing
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Bảo hiểm
 • Tài chính quốc tế/Kế toán
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Quản trị khách sạn
 • Toán kinh tế
 • Thống kê kinh tế
 • Hệ thống thông tin quản lý
 • Khoa học dữ liệu/ Kỹ thuật phần mềm
 • Ngôn ngữ Anh
 • Luật
 • Quản lý công
 • Chuyên ngành Quản trị bệnh viện/Quản trị kinh doanh