Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

 • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu.
 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 450 điểm trở lên (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).
 • Chứng chỉ TOEFL tối thiểu (450 ITP, 45 iBT).
 • Chứng chỉ IELTS tối thiểu 4.5 điểm.
 • Chứng chỉ tiếng Pháp DELF trình độ tối thiểu B1.
 • Chứng chỉ tiếng Trung HSK trình độ tối thiểu cấp 3.
 • Chứng chỉ tiếng Nga TRKI trình độ tối thiểu B1.
 • Chứng chỉ tiếng Nhật trình độ tối thiểu JLPT N3.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ Công nghệ thông tin cơ bản do trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ hoặc trường Đại học Cần Thơ cấp.

Giới thiệu

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ được thành lập năm 2013 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng cấp Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ. Tọa lạc tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ có thế mạnh đào tạo về công nghệ, kỹ thuật, là nơi phát triển năng lực và theo đuổi ước mơ học tập của nhiều bạn trẻ.

Trường hiện đang đào tạo các ngành sau đây:

 • Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
 • Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
 • Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
 • Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Công nghệ thực phẩm
 • Hệ thống thông tin
 • Kỹ thuật hệ thống công nghiệp
 • Kỹ thuật phần mềm
 • Quản lý công nghiệp
 • Quản lý xây dựng
 • Khoa học máy tính
 • Công nghệ sinh học
 • Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 • Khoa học dữ liệu
 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ kỹ thuật năng lượng