Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Chứng chỉ xác nhận trình độ B1 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Năm 1964 Trường đại học Lâm Nghiệp được thành lập. Gần 60 năm hình thành và phát triển hiện nay trường có 3 cơ sở, trụ sở chính của trường được đặt tại Xuân Mai, quận Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, 02 cơ sở còn lại là ở Gia Lai và Đồng Nai.

Trường đại học Lâm Nghiệp là trung tâm nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực lâm nghiệp, chế biến lâm sản, quản lý tài nguyên thiên nhiên, mỹ quan cây cảnh, mỹ quan đô thị, hạn chế, giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Hiện nay trường Đại học Lâm nghiệp đang đào tạo các ngành sau:

 • Quản lý tài nguyên thiên nhiên (CTĐT bằng tiếng anh)
 • Hệ thống thông tin
 • Công nghệ kỹ thuật ô tô
 • Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
 • Kỹ thuật cơ khí
 • Kỹ thuật xây dựng
 • Kế toán
 • Quản trị kinh doanh
 • Kinh tế
 • Bất động sản
 • Công tác xã hội
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Quản lý tài nguyên rừng
 • Lâm sinh
 • Quản lý tài nguyên môi trường
 • Khoa học môi trường
 • Quản lý đất đai
 • Du lịch sinh thái
 • Công nghệ sinh học
 • Thú y
 • Bảo vệ thực vật
 • Khoa học cây trồng
 • Thiết kế nội thất
 • Công nghệ chế biến lâm sản
 • Lâm nghiệp đô thị
 • Kiến trúc cảnh quan