Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 400 điểm trở lên (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường đại học Lao động Xã hội thành lập năm 2005 trên cơ sở nâng cấp từ trường Cao đẳng Lao động Xã hội. Hiện tại trường Đại học Lao động Xã hội có 3 cơ sở, 2 cơ sở ở Hà Nội và 1 cơ sở ở Hồ Chí Minh. Cơ sở chính của trường có địa chỉ tại 43 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Trường đại học Lao động Xã hội là trường đại học công lập duy nhất của ngành Lao động Thương binh Xã hội với thế mạnh đào tạo và bồi dưỡng các ngành nhân sự, công tác xã hội, bảo hiểm trường đang và đang ngày càng khẳng định vị trí của mình trong nền giáo dục của quốc gia.

Hiện tại trường đang đào tạo các ngành gồm:

  • Công tác xã hội
  • Tâm lý học
  • Quản trị nguồn nhân lực
  • Kinh tế (kinh tế lao động)
  • Luật kinh tế
  • Kế toán
  • Bảo hiểm
  • Tâm lý học
  • Quản trị kinh doanh