Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Ngành Quản trị Kinh doanh

 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 450 điểm trở lên (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).
 • Chứng chỉ TOEFL (450 IPT, 133 CBT, 45 iBT).
 • Chứng chỉ IELTS 4.5 điểm.

Các ngành khác

 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 400 điểm trở lên (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).
 • Chứng chỉ TOEFL (400 IPT, 120 CBT, 40 iBT).
 • Chứng chỉ IELTS 4.0 điểm.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Đại học Lao động Xã hội (Cơ sở Sơn Tây) được thành lập năm 1984 có tiền thân là trường Trường Dạy nghề Thương binh Việt – Ba. Ban đầu trường được thành lập với mục đích giảng dạy cho người khuyết tật, thương binh. Sau đó trường đi vào hoạt động và trải qua các lần đổi tên như: Trường Dạy nghề Người tàn tật TWI (1993); Trường Kỹ nghệ I (2001); sáp nhập vào trường Trường Đại học Lao động Xã hội và trở thành cơ sở Sơn Tây. Trường Đại học Lao động Xã hội (Cơ sở Sơn Tây) có địa chỉ tại Phường Xuân Khanh, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội.

Trường hiện đang đào tạo các ngành sau đây:

 • Công tác xã hội
 • Quản trị nhân lực
 • Quản trị kinh doanh
 • Kế toán
 • Bảo hiểm