Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Là một trong những ngôi trường Đại học đào tạo về Luật hàng đầu của miền Trung, trường Đại học Luật – Đại học Huế là cơ sở tuy tụ nhiều giảng viên có trình độ, có kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động giảng dạy nghề luật. Mục tiêu của trường là đáp ứng nhân lực về luật, pháp lý phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

Trong đó có 2 chuyên ngành chính là:

  • Luật
  • Luật Kinh tế
    Trường hiện có cơ sở đào tạo tại KQH Đại học Huế, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, TP Huế