Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Ngành Luật

 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 650 điểm (Hệ chất lượng cao).
 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 550 điểm (Hệ đại trà – Khoa Luật Thương mại).
 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 520 điểm (Hệ đại trà – Khoa Luật Dân sự và Khoa Luật Quốc tế).
 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 500 điểm (Hệ đại trà – Khoa Luật Hình sự và Khoa Luật Hành chính).

Ngành Quản trị – Luật và ngành Quản trị kinh doanh

 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 650 điểm (Hệ chất lượng cao).
 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 550 điểm (Hệ đại trà).

Ngành Luật Thương mại quốc tế

Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 550 điểm.

Ngành Ngôn ngữ Anh

 • Trình độ tiếng Anh đạt tối thiểu 6,5 IELTS.
 • Ngoại ngữ 2 đạt cấp độ 3 của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng chung cho Việt Nam.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh là trường đại học công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam. Trường được thành lập năm 1982 với tên gọi đầu tiên là Trường Trung học Pháp lý Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở Trường Cán bộ tư pháp trước đây. Từ khi thành lập, nhiệm vụ trọng tâm mà trường đề ra chính là đào tạo những cử nhân, cán bộ có trình độ về pháp lý.

Trải qua nhiều lần đổi tên, đến năm 1996 thành lập Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và từ năm 2000 đến nay, Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã được tách riêng biệt thành Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định của Thủ tướng chính phủ.

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nằm tại địa chỉ Số 02, Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, hiện trường đào tạo các ngành sau đây:

 • Luật: Chuyên ngành Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Quốc tế, Luật Hành chính
 • Quản trị – luật
 • Luật Thương mại quốc tế
 • Quản trị kinh doanh
 • Ngôn ngữ Anh.