Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Hệ đại trà

  • Sinh viên đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh sau khi hoàn thành chương trình tiếng Anh và đạt kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra tại Trường.
  • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu.

Hệ chất lượng cao

  • Sinh viên đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh sau khi hoàn thành chương trình tiếng Anh và đạt kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra tại Trường.
  • Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 4/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B2 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu.

Các ngành ngôn ngữ

Sinh viên tốt nghiệp các ngành ngôn ngữ (Anh, Trung Quốc, Nhật) và ngành Đông Nam Á học đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ hai bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Đại học Mở – Cơ sở Bình Dương là một trong những cơ sở đào tạo hệ đại học vừa làm,vừa học và hệ đại học từ xa trực thuộc trường Đại học Mở Hồ Chí Minh thành lập năm 1990, đồng thời là cơ sở thực hành dành riêng cho khoa Công nghệ sinh học được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thí nghiệm. Đại học Mở – Cơ sở Bình Dương có địa chỉ tại số 68 Lê Thị Trung, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Hiện nay trường đang đào tạo các ngành như:

  • Quản trị kinh doanh
  • Luật
  • Luật kinh tế
  • Công nghệ sinh học
  • Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng