Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).  

Giới thiệu

Năm 1966 trường Đại học Mỏ – Địa Chất được thành lập và trở thành trung tâm đào tạo, bồi dường và nghiên cứu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực khoa học Đất. Nắm bắt thế mạnh của mình trường đại học Mỏ – Đại Chất đang ngày càng phát triển nâng cao chất lượng đào tạo về các lĩnh vực Địa chất, trắc địa, dầu khí, bản đồ,… Hiện tại trường đại học Mỏ – Địa chất có 3 cơ sở ở Hà Nội, Quảng Ninh và Vũng Tàu. Trụ sở chính của trường được đặt tại Hà Nội địa chỉ số 18 Phố Viên, phường Đổng Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Trường đang đào tạo các ngành sau đây:

 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Kế toán
 • Địa chất học
 • Công nghệ thông tin
 • Địa tin học
 • Công nghệ kỹ thuật hóa học
 • Kỹ thuật cơ khí
 • Kỹ thuật điện
 • Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
 • Kỹ thuật hóa học (CTĐT tiên tiến)
 • Kỹ thuật môi trường
 • Kỹ thuật địa chất
 • Kỹ thuật địa vật lý
 • Kỹ thuật trắc địa – bản đổ
 • Kỹ thuật mỏ
 • Kỹ thuật dầu khí
 • Kỹ thuật tuyển khoáng
 • Kỹ thuật xây dựng
 • Địa kỹ thuật xây dưng
 • Quản lý đất đai