Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

 • Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo chuẩn TOEIC tối thiểu 450 điểm (chứng chỉ TOEIC do ETS cấp).
 • Chứng chỉ xác nhận trình độ B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu.
 • Chứng chỉ IELTS 5.5 điểm (Hệ Chất lượng cao).
 • Chứng chỉ xác nhận trình độ B2 theo khung tham chiếu chung châu Âu (Hệ Chất lượng cao).
 • Chứng chỉ IELTS 7.0 điểm (Khoa Ngôn ngữ Anh).
 • Chứng chỉ xác nhận trình độ C1 theo khung tham chiếu chung châu Âu (Khoa Ngôn ngữ Anh).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh có trụ sở chính tại 36 Tôn Thất Đạm, Quận 1. Ngoài ra, còn 2 trụ sở là: Cơ sở Hàm Nghi: 39 Hàm Nghi, Quận 1 và Cơ sở Hoàng Diệu: 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức.  

Thành lập năm 1976, nâng cấp từ trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng cơ sở II, tính đến nay trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã hơn 40 năm hoạt động với mục tiêu là phát triển toàn diện con người cả về tri thức lẫn đạo đức.

Hiện trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo các ngành sau đây:

 • Ngành Tài chính
 • Ngân hàng Ngành Kế toán
 • Ngành Quản trị kinh doanh
 • Ngành Quản trị kinh doanh
 • Ngành Bảo hiểm – Tài chính Ngân hàng
 • Tài chính – Ngân hàng (Gồm 2 chuyên ngành Tài chính và chuyên ngành Ngân hàng)
 • Kế toán (Chuyên ngành Kế toán – kiểm toán)
 • Quản trị kinh doanh (Gồm 2 chuyên ngành: Quản trị kinh doanh và Marketing)
 • Kinh tế quốc tế
 • Luật Kinh tế
 • Ngôn ngữ Anh (Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại)

Hệ thống thông tin quản lý (Gồm 2 chuyên ngành: Thương mại điện tử và Hệ thống thông tin doanh nghiệp)