Giới thiệu

Được hình thành từ hơn 10 năm nay, Đại học Nghệ thuật Đại học huế là nơi giúp đào tạo nguồn sinh viên có đam mê với nghề thuật, kiến trúc, đồ họa và nhiều lĩnh vực có liên quan khác. Với tiềm năng của một vùng đất có văn hóa phát triển như Huế, Đại học Nghệ Thuật Huế là nơi quy trụ nhiều bạn trẻ có đam mê và được hỗ trợ điều kiện học tập, tiếp cận các ngành học trước đây chỉ phổ biến ở thành phố lớn.

Trường Đại học Nghệ thuật Huế đang có địa chỉ tại 10 Tô Ngọc Vân, Thuận Thành, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế

Các chuyên ngành của trường bao gồm:

  • Sư phạm Mỹ thuật
  • Hội họa
  • Điêu khắc
  • Thiết kế đồ họa
  • Thiết kế thời trang
  • Thiết kế nội thất (Gồm các chuyên ngành:Thiết kế nội thất, Thiết kế truyền thống)