Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Năm 1955 trường Đại học Ngô quyền được thành lập trên cơ sở của trường Sĩ quan Công Binh. Trường có trụ sở chính đặt tại 229B Bạch Đằng, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Là cơ sở đào tạo cử nhân quân sự chuyên ngành chỉ huy kỹ thuật công binh và kỹ thuật dân sự cung cấp nguồn nhân lực với đầy đủ chuyên môn nghiệp vụ cho lĩnh vực quốc phòng của quốc gia.

Hiện tại trường đang đào tạo các ngành sau đây:

  • Chỉ huy Kỹ thuật Công binh