Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Ngôn ngữ Anh

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 5/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ C1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Ngôn ngữ Nga

 • Đạt trình độ tiếng Nga từ bậc 4/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).
 • Ngôn ngữ 2 đạt  trình độ tiếng Nga từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Ngôn Ngữ Nhật

Đạt trình độ tiếng Nhật từ bậc 4/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B2 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Ngôn Ngữ Hàn Quốc

Đạt trình độ tiếng Hàn từ bậc 4/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B2 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Ngành Việt Nam học

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Ngành Quốc tế học

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Ngành Ngôn ngữ Pháp – Sư phạm tiếng Pháp

Đạt trình độ tiếng Pháp từ bậc 4/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B2 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Ngành Ngôn ngữ Trung

Đạt trình độ tiếng Trung HSK 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ C1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Sư phạm tiếng Trung

Đạt trình độ tiếng Trung từ bậc 4/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B2 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Nhằm phục vụ cho sự phát triển về kinh tế – văn hóa xã hội và đáp ứng nhu cầu tiềm năng về du lịch, nghiên cứu văn hóa của khu vực miền Trung, đặc biệt là Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế đã trở thành điểm đến của nhiều bạn trẻ đam mê ngoại ngữ và có mong muốn theo đuổi sự nghiệp này dài lâu.

Trường hiện đang có trụ sở tại 57 Nguyễn Khoa Chiêm, An Cựu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế.

Các chuyên ngành mà trường đang học sẽ bao gồm:

 • Sư phạm Tiếng Anh
 • Sư phạm Tiếng Pháp
 • Sư phạm Tiếng Trung Quốc
 • Việt Nam học
 • Ngôn ngữ Anh (Học tại trường ĐH Ngoại ngữ – Đại học Huế)
 • Ngôn ngữ Anh (Học tại Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị)
 • Ngôn ngữ Nga
 • Ngôn ngữ Pháp
 • Ngôn ngữ Trung Quốc
 • Ngôn ngữ Nhật
 • Ngôn ngữ Hàn Quốc
 • Quốc tế học