Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 5/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ C1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin). 

Giới thiệu

Năm 1955 trường Đại học Ngoại ngữ được thành lập với tên gọi đầu tiên là Trường Ngoại ngữ. Đại học Ngoại ngữ là một trong những trường đại học đứng đầu trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của các ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực ngôn ngữ  trực thuộc Đại học quốc gia Hà Nội. Trường có địa chỉ tại số 02 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Hiện Đại học Ngoại ngữ đang đào tạo các ngành bao gồm:

 • Sư phạm tiếng Anh
 • Ngôn ngữ Anh (CCĐT CLC)
 • Ngông ngữ Nga
 • Ngôn ngữ Trung Quốc (CCĐT CLC)
 • Ngôn ngữ Pháp (CCĐT CLC)
 • Sư phạm tiếng Trung Quốc
 • Sư phạm tiếng Đức
 • Ngôn ngữ Đức (CCĐT CLC)
 • Sư phạm tiếng Hàn Quốc
 • Ngôn ngữ Hàn Quốc (CCĐT CLC)
 • Sư phạm tiếng Nhật
 • Ngôn ngữ Nhật (CCĐT CLC)
 • Ngôn ngữ Ả Rập
 • Chương trình đào tạo liên kết quốc tế (Kinh tế – tài chính)