Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Chứng chỉ xác nhận trình độ B2 theo khung tham chiếu chung châu Âu.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Từ nhu cầu cần đội ngũ cán bộ có lĩnh vực chuyên môn về kinh tế, ngoại thương, kinh doanh quốc tế ở khu vực phía Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở TP.HCM) được thành lập năm 1993 theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hiện tọa lạc tại Số 15, Đường D5, Khu Văn Thánh Bắc, Phường 25, Quận Bình Thạnh.

Trường Đại học Ngoại thương (Cơ sở TP.HCM) hiện đào tạo các ngành sau đây:

  • Nhóm ngành luật
  • Nhóm ngành (Kinh tế; Kinh tế quốc tế)
  • Nhóm ngành (Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Quản trị khách sạn)
  • Nhóm ngành (Tài chính – Ngân hàng; Kế toán)
  • Nhóm ngành Ngôn ngữ Anh
  • Nhóm ngành Ngôn ngữ Pháp
  • Nhóm ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
  • Nhóm ngành Ngôn ngữ Nhật