Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 4/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B2 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin). 

Giới thiệu

Trường đại học Ngoại thương Hà Nội được thành lập năm 1960, đây là một trong những trường đại học đứng đầu cả nước trong việc đào tạo, phát triển, nghiên cứu các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế đặc biệt thế mạnh thương hiệu của trường là đào tạo các ngành kinh tế đối ngoại, kinh doanh quốc tế và quản trị kinh doanh tại Việt nam. Trường có cơ sở tại Hà Nội địa chỉ số 91 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và 02 cơ sở khác tại Quảng Ninh và Hồ Chí Minh.

Trường đang đào tạo các chuyên ngành như:

 • Luật
 • Kinh tế
 • Kinh tế quốc tế
 • Quản trị kinh doanh
 • Kinh doanh quốc tế
 • Quản trị khách sạn
 • Kế toán
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Ngôn ngữ Anh
 • Ngôn ngữ Pháp
 • Ngôn ngữ Trung Quốc
 • Ngôn ngữ Nhật