Giới thiệu

Năm 1961 trường Đại học Nguyễn Huệ được thành lập với tên gọi khác là trường Sĩ quan Lục quân 2, có tiền thân là trường Quân chính sơ cấp Quân giải phóng Miền Nam. Trường Đại học Nguyễn Huệ là trường đại học công lập chuyên đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Địa chỉ của trường tại xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trường hiện đang đào tạo hệ đại học, cao đẳng các ngành sau:

  • Chỉ huy tham mưu Lục quân (Thí sinh Nam thuộc quân khu 4 Quảng Trị và TT-Huế, quân khu 5, quân khu 7, quân khu 9).