Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Chứng chỉ xác nhận trình độ 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Đại học Nội vụ Hà Nội (cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh) thường được gọi tắt là Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh. Đây là trường đại học trực thuộc Đại học Nội vụ Hà Nội được thành lập vào năm 2018. Trước đó, vào năm 2012 đã có văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh) tọa lạc tại số 181 Lê Đức Thọ, Phường 17, Gò Vấp với nhiệm vụ trọng tâm là đào tạo đa ngành về công tác nội vụ và những kiến thức phục vụ cho môi trường thực tiễn, hiện đại và hội nhập.

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh) hiện đào tạo các ngành sau đây:

  • Quản lý nhà nước
  • Luật
  • Quản trị văn phòng
  • Lưu trữ học.