Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội được thành lập năm 2011 trên cơ sở nâng cấp từ trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội. Trường có trụ sở tại 36 Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội và 02 phân hiệu khác đặt tại Hồ Chí Minh và Quảng Nam. Là một trong những trường hàng đầu trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức phục vụ, đáp ứng những yêu cầu trong thời đại công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã và đang không ngừng phấn đấu, phát triển ngày càng khẳng định vị thế của mình trên nền giáo dục của Việt Nam.

Hiện tại trường đang đào tạo các ngành sau:

 • Quản trị nhân lực
 • Quản trị văn phòng
 • Quản lý nhà nước
 • Luật
 • Lưu trữ học
 • Chính trị học
 • Thông tin – Thư viện
 • Hệ thống thông tin
 • Quản lý văn hóa
 • Văn hóa học
 • Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.