Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Thuộc khối Đại học Huế, Đại học Nông lâm – Đại học Huế là ngôi trường chuyên về nhiều khối ngành về nông lâm, thủy sản và các khối ngành bổ trợ cho phát triển kinh tế nông nghiệp cũng như quản lý nhà nước về lĩnh vực này.

Trường hiện đang ở địa chỉ 102 Phùng Hưng, Thuận Thành, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Các ngành mà trường đang đào tạo bao gồm:

 • Lâm học
 • Lâm nghiệp đô thị
 • Quản lý tài nguyên rừng
 • Nuôi trồng thủy sản
 • Quản lý thủy sản
 • Bệnh học thủy sản
 • Khoa học cây trồng
 • Bảo vệ thực vật
 • Nông học
 • Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
 • Khoa học đất
 • Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y)
 • Thú y
 • Công nghệ thực phẩm
 • Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
 • Công nghệ sau thu hoạch
 • Kỹ thuật cơ – điện tử
 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí
 • Công nghệ chế biến lâm sản
 • Quản lý đất đai
 • Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn)
 • Phát triển nông thôn
 • Bất động sản
 • Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
 • Sinh học ứng dụng
 • Kỹ thuật trắc địa – bản đồ
 • Nông nghiệp công nghệ cao
 • Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn