Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Nhằm mở rộng phạm vi đào tạo và hướng đến chương trình phổ cập hệ Đại học cho các tỉnh thuộc vùng Tây nguyên để giúp phát triển nguồn nhân lực đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội, Đại học Nông lâm Tp. HCM – Phân hiệu tại Gia Lai đã được hình thành và hỗ trợ nhiều sinh viên tại đây có điều kiện học tập và có cơ hội ra trường sau khi tốt nghiệp.

Trường hiện có địa chỉ tại đường Trần Nhật Duật, Diên Phú, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Các chuyên ngành đang đào tạo của trường bao gồm:

 • Quản trị kinh doanh
 • Kế toán
 • Công nghệ thông tin
 • Công nghệ thực phẩm
 • Nông học
 • Lâm học
 • Thú y
 • Ngôn ngữ Anh
 • Quản lý tài nguyên và môi trường
 • Quản lý đất đai
 • Bất động sản