Chuẩn đầu ra Ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương cấp độ B1 (của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu).

Chuẩn đầu ra Tin học

Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản (theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông về quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin).

Giới thiệu

Được mang tên vị Thủ tướng đáng kính của Việt nam, trường Đại học Phạm Văn Đồng là trường Đại học được đầu tư cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên có tâm huyết với nhiều khối ngành sư phạm, ngôn ngữ, kỹ thuật cơ điện, quản trị kinh doanh, đóng góp vào công tác đào tạo đội ngũ cử nhân cho tỉnh Quảng Ngãi.

Trường có trụ sở đặt tại 509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi với các chuyên ngành sau:

 • Sư phạm Tin học
 • Sư phạm Vật lý
 • Sư phạm Ngữ văn
 • Sư phạm Tiếng Anh
 • Sinh học ứng dụng
 • Công nghệ Thông tin
 • Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
 • Kỹ thuật Cơ – Điện tử
 • Kỹ thuật điện tử – viễn thông
 • Kinh tế phát triển
 • Ngôn ngữ Anh
 • Thương mại điện tử
 • Quản trị kinh doanh
 • Quản trị kinh doanh du lịch
 • Du lịch
 • Cao đẳng Giáo dục Mầm non