Đại học Phan thiết thành lập năm 2009, với nhiệm vụ được giao là hướng đến trọng tâm đào tạo đa dạng nhiều khối ngành về khoa học kỹ thuật, tài chính, kinh doanh quốc, ngôn ngữ, công kỹ thuật và luật Kinh tế để góp phần hỗ trợ điều kiện cho các sinh viên tại tỉnh nhà và tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có điều kiện tiếp xúc với môi trường mới.

Trường hiện đang được đặt tại 225 Nguyễn Thông, Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận.

Với các ngành đào tạo chuyên như sau:

 • Công nghệ thông tin
 • Kế toán
 • Quản trị kinh doanh
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Quản trị Khách sạn và Khu nghỉ dưỡng (Resort & Spa)
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
 • Luật kinh tế
 • (Chuyên ngành Luật kinh tế)
 • Luật Kinh tế
 • (chuyên ngành Luật thương mại quốc tế)
 • Kinh doanh quốc tế
 • Ngôn ngữ Anh
 • Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 • Bất động sản
 • Công nghệ kỹ thuật ô tô
 • Công nghệ sinh học